Calcio

ყველა სიახლე იტალიური ფეხბურთის სამყაროდან

რომამ მიმდინარე სეზონის ახალი ფორმა წარადგინა

რომამ და New Balance-მ მიმდინარე სეზონის ჯალოროსის მესამე ფორმა წარადგინეს.